AQUEKO, spol. s r.o. stavby, opravy a odbahňování rybníků

STAVBY A OPRAVY RYBNÍKŮ AQUEKO, spol. s r.o.


Firma AQUEKO, spol. s r.o., Velké Meziříčí vznikla v roce 1992 z tehdejšího mechanizačního střediska Státního rybářství Velké Meziříčí a od svého vzniku se zabývá odbahňováním rybníků.

V roce 1994 přešla firma do vlastnictví jednatele Ing. Lubomíra Jurka jako jediného majitele, jak je uvedeno ve výpisu z Obchodního rejstříku. Díky postupnému rozšiřování strojního vybavení se firma od roku 1992 do současnosti zabývá stavbami vodohospodářského charakteru tj. výstavbou nových rybníků, opravami rybníků, odbahňováním rybníků, čištěním vodních toků a nádrží, stavbami vodovodů a kanalizací, autodopravou a speciálními zemními pracemi v nepřístupných terénech.
V současné době má firma v přepočtu 32 zaměstnanců a v roce 2011 dosáhla ročního objemu stavebních prací 90 mil. Kč.

STAVBY
RYBNÍKŮ

ČIŠTĚNÍ VODNÍCH
TOKŮ A NÁDRŽÍ

OBJEDNÁVKA
NAŠICH SLUŽEB

KONTAKTNÍ
INFORMACE

Převážná část investorů v oblasti „Revitalizace říčních systémů“ kam spadají výstavby a obnovy rybníků jsou obecní úřady. V oblasti odbahňování rybníků převažují právnické a fyzické osoby. Jak revitalizace říčních systémů, tak odbahňování rybníků je finančně náročné a tudíž se na financování podílí stát a to přes SFŽP, MŽP a Mze.

Jako nejdůležitější pro získávání zakázek shledáváme kvalitní strojní vybavení , kvalitní vedení staveb a jejich celkové kvalitní finální provedení. Nejlepší a nejpůsobivější reklama v naší činnosti je rozhodně kvalitně a rychle provedená práce, předání staveb bez závad a nedodělků a v neposlední řadě spolehlivý záruční a pozáruční servis.

Rovněž tak z důvodu lepší konkurenceschopnosti jsme se stali držiteli certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008

Ověřená firma - netkatalog.cz

Napište nám

AQUEKO, spol. s r.o.
Lavičky č.p. 122
594 01 Velké Meziříčí
www.aqueko.cz
lazarek@aqueko.cz

Návštěvnost stránek

005328
AQUEKO, spol. s r.o. stavby, opravy a odbahňování rybníků